دریافت گواهینامه نمایندگی از هلدینگ Ridder – HortiMaX

شرکت پارس فلور در سال 2017 نمایندگی فروش شرکت Ridder و HortiMaX را اخذ نمود و با توجه به فعالیت های این شرکت در سال گذشته، موفق به اخذ نمایندگی در سال 2018 با برند پایاوردآسا بین الملل گردید.

لینک نمایندگی ما در وب سایت HortiMax

دریافت گواهینامه نمایندگی از هلدینگ Ridder - HortiMaX

دریافت گواهینامه نمایندگی از هلدینگ Ridder – HortiMaX