نوشته‌ها

بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی از پروژه های در دست اجرای شرکت پایاوردآسا

بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی از پروژه های در دست اجرای شرکت پایاوردآسا

بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی از پروژه های در دست اجرای شرکت پایاوردآسا 

مدیرعامل بانک کشاورزی و هیئت همراه ایشان روز پنجشنبه 97/07/19 از پروژه های در دست اجرای شرکت پایاوردآسا بازدید نمودند. در این بازدید آقای کبریائی زاده رئیس هیئت مدیره شرکت پایاوردآسا توضیحاتی را در مورد چگونگی ساخت گلخانه ها و روند پیشرفت پروژه ها به آقای خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی بیان کردند. آقای خدارحمی علاوه بر این، از گلخانه پرورش گل آقای کبریایی نیز بازدید نمود.

ادامه خبر را در اینجا ببینید.