سیستم اتوماسیون و کنترل اقلیم

Introducing HortiMaX-Go Automation System

Introducing HortiMaX-Go Automation System

Even if you do not have an experience in the field of greenhouse automation, working with the HortiMaX-Go! is easy like as work with a smartphone. Introducing HortiMaX-Go 

Introducing HortiMaX-Go Automation System

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افتتاح پروژه ای 4200 متری گل ارکیده - ورامین

Opening a 4200-meter Orchid Project – Varamin

افتتاح پروژه ای 4200 متری گل ارکیده - ورامین

افتتاح پروژه ای 4200 متری گل ارکیده – ورامین

پایان نصب پوشش پلی کربنات گلخانه 5200 متری گل آلسترومریا - یاسوج

The end of the installation of the polycarbonate coating of a 5200-meter-long alstromeria greenhouse – Yasouj

نصب پلی کربنات بدنه و سقف پروژه 5200 متری شهر یاسوج برای کشت آلسترومریا به پایان رسید. در این پروژه از پلی کربنات دو جداره 8 میل برای پوشش سقف و بدنه استفاده گردید. این پلی کربنات ها توسط پروفیل های آلومینیومی و لاستیک های آب بند EPDM نصب گردیده است.

پایان نصب پوشش پلی کربنات گلخانه 5200 متری گل آلسترومریا - یاسوج

پایان نصب پوشش پلی کربنات گلخانه 5200 متری گل آلسترومریا – یاسوج

کارگاه آموزشی تجهیزات آبیاری، ضدعفونی و بازچرخانی آب

Workshop for irrigation, disinfection and water recycling

کارگاه آموزشی تجهیزات آبیاری، ضدعفونی و بازچرخانی آب

کارگاه آموزشی تجهیزات آبیاری، ضدعفونی و بازچرخانی آب

 

شرکت پایاوردآسا بین الملل با همکاری هلدینگ RIDDER و HortiMaX اقدام به برگزاری یک کارگاه آموزشی با محوریت تجهیزات آبیاری، سیستم ضدعفونی کننده و بازچرخانی آب نموده است. در این دوره تمرکز اصلی بر معرفی و آموزش سیستم VitaLite یا سیستم ضدعفونی کننده آب می باشد. شرکت در این کارگاه آموزشی به کارشناسان محترم نظام مهندسی، گلخانه داران و گلخانه سازان توصیه می شود.