پایان نصب پوشش پلی کربنات گلخانه 5200 متری گل آلسترومریا - یاسوج

The end of the installation of the polycarbonate coating of a 5200-meter-long alstromeria greenhouse – Yasouj

نصب پلی کربنات بدنه و سقف پروژه 5200 متری شهر یاسوج برای کشت آلسترومریا به پایان رسید. در این پروژه از پلی کربنات دو جداره 8 میل برای پوشش سقف و بدنه استفاده گردید. این پلی کربنات ها توسط پروفیل های آلومینیومی و لاستیک های آب بند EPDM نصب گردیده است.

پایان نصب پوشش پلی کربنات گلخانه 5200 متری گل آلسترومریا - یاسوج

پایان نصب پوشش پلی کربنات گلخانه 5200 متری گل آلسترومریا – یاسوج

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *