کارگاه آموزشی تجهیزات آبیاری، ضدعفونی و بازچرخانی آب

Workshop for irrigation, disinfection and water recycling

کارگاه آموزشی تجهیزات آبیاری، ضدعفونی و بازچرخانی آب

کارگاه آموزشی تجهیزات آبیاری، ضدعفونی و بازچرخانی آب

 

شرکت پایاوردآسا بین الملل با همکاری هلدینگ RIDDER و HortiMaX اقدام به برگزاری یک کارگاه آموزشی با محوریت تجهیزات آبیاری، سیستم ضدعفونی کننده و بازچرخانی آب نموده است. در این دوره تمرکز اصلی بر معرفی و آموزش سیستم VitaLite یا سیستم ضدعفونی کننده آب می باشد. شرکت در این کارگاه آموزشی به کارشناسان محترم نظام مهندسی، گلخانه داران و گلخانه سازان توصیه می شود.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *